GIỚI THIỆU

Thực hiện: 

  • Bào chữa, bảo vệ quyền lợi tại tòa án các cấp.
  • Tư vấn pháp luật cho Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Làm thủ tục để thành lập, giải thể Công ty.
  • Thực hiện các thủ tục về nhà đất.
  • Làm thủ tục thừa kế, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi liên quan đến người nước ngoài.
  • Soạn thảo hợp đồng, đơn các loại.